תמונה ‭.61‬ שרביטית להקנית (עד ‭''ס 25‬מ) ‭Heniochus diphreutes -‬ (עמי ‭(100‬