תמונה ‭.60‬ שרביטית השונית (עד ‭מ"ס 26‬) ‭Heniochus intermedius -‬ (עמ' 100