תמונה ‭.58‬ קיסרון עט‭) ר1‬עד ‭מ"ס 18‬) ‭Apolemichthys xanthotis -‬ (עמ' ‭(97‬