תמונה ‭.57‬ גניקנט קוקוי (למעלה זכר,למסה נקבה) ‭Genicanthus meianospilus -‬ (עמ' ‭(97‬