תמונה ‭.56‬ תפאר סהרוני, בעל זנב מתפצל (עד ‭''ס 60‬מ) ‭Cheilinus lunulatus -‬ (עמ' ‭(97‬