תמונה ‭.54‬ למטה - יולית ים־סוף (צעיר) ‭(95 ?? as) Cons aygula -‬ למעלה - יולית אפריקאית (צעיר) ‭(96 •nv) Coris gaimardi -‬