תמונה ‭.53‬ עלית הכתס (עד ‭מ"ס 18‬) ‭Coris caudimacula -‬ (עמ' ‭(95‬