תמונה ‭.52‬ יילית ירקרקת (עד ‭מ"ס 20‬) ‭Cons variegatus -‬ (עמ' ‭(95‬