תמונה ‭.51‬ נקאי ארבע־קוי (עד ‭מ"ס 14‬) ‭(95 •as) Labroides quadrilineatus -‬