תמונה ‭3 .46‬תוץ לכן־זנב (עד ‭מ"ס 15‬) ‭Acanthurus nigricans -‬ (עמי ‭(88‬