תמונה ‭.41‬ מסון עדין (עד ‭''ס 10‬מ) ‭Plagiotremus towsendi -‬ (עמ' ‭(82‬