תמונה ‭.44‬ ברקית כסופה (עד ‭''ס 18‬מ) ‭Fiammeo sammara -‬ (עמ' ‭(82‬