תמונה ‭.40‬ קרנונית שחומה (עד ‭מ"ס 9‬) ‭Ecsenius frontalis -‬ (עמ' ‭(79‬