תמונה ‭.39‬ קרנונית הפזיות (עד ‭''ס 10‬מ) ‭Ecsenius midas -‬ (עמ' ‭(79‬