תמונה ‭.38‬ קרנונית משוישת (עד ‭מ"ס 7‬) ‭Ecsenius nalolo -‬ (עמ' ‭(79‬