תמונה ‭.34‬ סיסית שקופה (עד ‭מ"ס 8‬) ‭Rhabdamia cypseiums -‬ (עמ' ‭(71‬