תמונה ‭.35‬ כילון נקודתים (עד ‭מ"ס 14‬) ‭Cheilodipterus bipunctatus -‬ (עמ' ‭(72‬