תמונה ‭.32‬ אפינסן עב־פם (עד ‭מ"ס 40‬) ‭(69 'ny) Pseudupeneus barberinus -‬