תמונה ‭.33‬ השמנונית זוהרת (עד ‭''ס 6‬מ) ‭Siphamia pemiutata -‬ (עמי ‭(70‬