תמונה ‭.31‬ למעלה - מוליתן מכחיל (עד ‭''ס 35‬מ) ‭Mulloidichthys erythreus -‬ (עמ' ‭(69‬ למטה - מוליתן זהוב־פס (עד ‭''ס 36‬מ) ‭Mulloidichthys flavolineatus -‬ (עמ' ‭(69‬