תמונה ‭.27‬ למטה - חיוורן הנקודה (עד ‭''ס 14‬מ) ‭Valenciennea sexguttata -‬ (עמ' ‭(63‬ למעלה - חולן מתחפר (עד ‭מ"ס 10‬) ‭Amblygobius albomaculatus -‬ (עמ' ‭(64‬