תמונה ‭.26‬ צמידון החבצלת (עד ‭מ"ס 4‬) ‭Lepadichthys lineatus -‬ (עמ' ‭(62‬