תמונה ‭.25‬ חומטן חבוי (עד ‭''ס 20‬מ) ‭Trachinocephalus myops -‬ (עמ' ‭(60‬ למעלה - על קרקע הים! למסה - מציץ ממחפורתו