תמונה ‭.24‬ צידה השונית (עד ‭מ"ס 24‬) ‭Synodus variegatus -‬ (עמ' ‭(60‬