תמונה ‭.23‬ זרמבן רבגוי ני (עד ‭מ"ס 12‬) ‭Soienostomus cyanopterus -‬ (עמ' ‭(59‬