תמונה ‭.19‬ נפיחית ממושקפת (עד ‭מ"ס 30‬) ‭Arothron diadematus -‬ (עמ' ‭(55‬