תמונה ‭.20‬ אביבית ארוכת־חדק (עד ‭מ"ס 18‬) ‭(59 'nv) Corythoichthys schultzi -‬