תמונה ‭.15‬ מושבת גנוניס ‭Gorgasia sillneri -‬ (עמ' ‭(48‬