תמונה ‭.13‬ סוליתית רעילה (עד ‭''ס 20‬מ) ‭Pardachirus marmoratus -‬ (עמ' ‭(44‬