תמונה ‭.12‬ גלדית נמרית (עד ‭מ"ס 18‬) ‭Bothus pantherinus -‬ (עמ' ‭(42‬