איור ‭.83‬ גולגולת ןקר - השפה האחורית של מכסה הזימים משוננת; שינים רבות.