איור ‭.71‬ יולית אפריקאית - שני דגמי צבע (עד ‭(מ''ס 40‬