איור ‭.63‬ קבץ (למעלה - שחום גרון; למטה - כתום־גרון)