איור ‭.54‬ קיפונים* למעלה - סהלי, למטה - מגובשש (עד ‭(מ''ם 60‬