איור ‭.50‬ אספירנה ברקודה בגילים שונים (למעלה ‭מ"ס 7 -‬: באמצע ‭"ס 66 -‬מ; למטה ‭(מ"ס 152 -‬