איור ‭.49‬ אילתית די־קרנית (זכר, עד ‭,(מ"ס 12‬ למעלה - סנפיר גב של נקבה.