איור ‭.42‬ אבובון זכר בעל כיס דגירה המכיל ביצים (למעלה - מן הצד, למטה - מן הגחון)