איור ‭.22‬ קוץ קטן הפונה קדימה בקדמת סנפיר הגב (םיכניים)