איור ‭.21‬ קוץ בולט וחד בפינה האווורית־תחתונה של מכסה הזימים (קיסריים)