איור ‭.20‬ קוצים בבסיס סנפיר הזנב (בתרנ‭.(ם"‬ מימין - קוץ אחד (כתרן‭;(‬ משמאל - שני קוצים (קרנפון)