איור ‭.15‬ דיסקית הצמדה על גיוונו של צמידון. מימין - בהגדלה