איור ‭.13‬ קוצים בולטים בקדמת סנפיר הגב‭- א.‬ שלשה קוצים (נצרן‭- ב :(‬ קוץ אחד (דודקוץ)