איור ‭.11‬ סנפירונים. משמאל - סנפירון שומני (צודיים‭;(‬ מימין - סנפירונים קטנים (צניניתיים)