איור ‭.10‬ קצה סנפיר הזנב‭- 1.‬ מעוגל! ‭- 2‬ ישר‭- 3!‬ שקוע! ‭- 4‬ סנוניתי! ‭- 5‬ ממוזלג: ‭- 6‬ הד.