איור ‭.9‬ סנפיר הגב. בקדמתו - קוצים; באחוריו - קרנים רכות מפוצלות