איור ‭.8‬ פתח הפה. ‭- 1‬ פה קיצוני: ‭- 2‬ פה פונה כלפי מטה! ‭- 3‬ פה פונה כלפי מעלה.