איור ‭.7‬ זנב ארוך לניבן המנומר ‭Lycodontis unduiatus‬ (צלופחאים)