איור ‭.6‬ קשקשי דגים. משמאל - חלק; מימין בעל שולים מסרקיים