איור ‭.5‬ גוף הדג. ‭- 1‬ לסת תחתונה: ‭- 2‬ לסת עליונה; ‭- 3‬ עין; ‭- 4‬ נחירים; ‭- 5‬ קדם־מכסה זימים; ‭- 6‬ מכסה זימים; ‭- 7‬ תת־מכסה זימים; ‭- 8‬ סנפיר הגחון; ‭- 9‬ סנפיר החזה: ‭- 11 ,10‬ סנפיר הגב: ‭- 12‬ קו הצד: ‭- 13‬ סנפיר השת; ‭- 14‬ בסיס סנפיר הזנב; ‭- 15‬ סנפיר הזנב