איור ‭.4‬ ליגות גידול של דג ‭8נ)‬וחית‭.(‬ למעלה - העובר מתפתח בביצה (משמאל לימין‭;(‬ באמצע - פגיות ודגיגים